ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผลิตภัณฑ์บัตร

บัตรออมสิน เอทีเอ็ม พอเพียง

“บัตรสำหรับกองทุนหมู่บ้าน” เป็นบัตรสำหรับสมาชิกกองหมู่บ้านหรือธนาคารประชาชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมุ่งเน้น ให้ลูกค้าใช้บริการบัตรอย่างยั่งยืน พร้อมรับความสะดวกสบายจากการถอนเงิน โอนเงิน เติมเงินโทรศัพท์มือถือ
หรือจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ได้ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงิน ที่สาขาของธนาคาร

**ควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์**

อัตราค่าธรรมเนียม

แรกเข้า 20 บาท
รายปี 20 บาท
ออกบัตรทดแทน 20 บาท

สิทธิประโยชน์ทั่วไป

 
 • ใช้ถอนเงินที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสินและทุกเครื่องทั่วโลก ที่มีเครื่องหมาย stepool.jpg สูงสุด 20,000 บาทต่อวัน     
 • ใช้โอนเงินภายในบัตรที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสินและทุกเครื่องที่มีเครื่องหมายstepool-(1).jpg สูงสุด 20,000 บาทต่อวัน 
 • ใช้โอนเงินภายในธนาคารออมสินที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน สูงสุด 100,000 บาทต่อวัน
 • ใช้โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสินหรือเครื่อง ATM ธนาคารผู้รับโอนสูงสุด 20,000 บาทต่อวัน
 • ใช้สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมายstepool-(2).jpg           
 • ใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรได้ที่เครื่องฝากเงินของธนาคารออมสิน สูงสุด 100 ฉบับ/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝาก ตลอด 24 ชม. 
 • ใช้โอนเงินระหว่างบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ใช้งานร่วมกับบัตรของผู้ถือบัตร 
 • ใช้โอนเงินจากบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ใช้งานร่วมกับบัตรไปยังบัญชีธนาคารอื่นได้ ที่เครี่อง ATM ธนาคารออมสิน หรือเครื่อง ATM ธนาคารผู้รับโอน 
 • เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • ฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • ซื้อสลากออมสินพิเศษผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • สามารถเปลี่ยนรหัสที่เครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
 
 • บุคคลธรรมดา
 • เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือธนาคารประชาชน เท่านั้น
 • มีอายุครบ  15  ปีบริบูรณ์  
 • หน่วยบริการลูกค้า 3 ธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8555 , 0 2279 9009 , 0 2614 9555 (24 ชั่วโมง)
 • CALL CENTER  ธนาคารออมสิน  โทร. 1115
 • ธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัตร
 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • มีสมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกธนาคารออมสิน