ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผลิตภัณฑ์บัตร

GSBxBNK48

GSB GEN CARD (บัตรออมสิน เดบิต GSBxBNK48) เป็นผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตที่ทำให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับการใช้จ่ายผ่านบัตร สามารถแตะ/รูดซื้อสินค้า ถอนเงิน โอนเงิน ชำระสินค้า บริการและใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีผู้ถือบัตรได้

บัตรออมสิน เดบิต GSBxBNK48สิทธิพิเศษ

BNK48 Café (สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ) : 

 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มในราคาปกติทุกรายการ ที่ BNK48 Café เมื่อแสดงบัตรออมสินเดบิต GSB x BNK48 ณ ร้านค้า BNK48 Café และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือโปรโมชั่นอื่นๆของร้านได้ เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 •  

BNK48 Official Application :

 • รับส่วนลด 25% สำหรับซื้อ Package รายปี ชม Live Theater บน BNK48 Official Application จากราคาปกติปีละ 4,800 บาท คงเหลือปีละ 3,600 บาท >>วิธีใช้สิทธิ์ เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 •  
 

อัตราค่าธรรมเนียม

แรกเข้า 250 บาท
รายปี 250 บาท
ออกบัตรทดแทน 250 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

 

สิทธิประโยชน์ทั่วไป

 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน ณ ร้านค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รับบัตร VISA
 • ใช้ถอนเงินที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสินและทุกเครื่องทั่วโลก ที่มีเครื่องหมาย stepool.jpgvisa.jpgplus.jpg สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน     
 • ใช้โอนเงินภายในบัตรที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสินและทุกเครื่องที่มีเครื่องหมายstepool-(1).jpg สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน 
 • ใช้โอนเงินภายในธนาคารออมสินที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน สูงสุด 100,000 บาทต่อวัน
 • ใช้โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสินหรือเครื่อง ATM ธนาคารผู้รับโอนสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน
 • ใช้สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมายstepool-(2).jpg           
 • ใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรได้ที่เครื่องฝากเงินของธนาคารออมสิน สูงสุด 100 ฉบับ/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝาก ตลอด 24 ชม. 
 • ใช้โอนเงินระหว่างบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ใช้งานร่วมกับบัตรของผู้ถือบัตร 
 • ใช้โอนเงินจากบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ใช้งานร่วมกับบัตรไปยังบัญชีธนาคารอื่นได้ ที่เครี่อง ATM ธนาคารออมสิน หรือเครื่อง ATM ธนาคารผู้รับโอน 
 • เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • ฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • ซื้อสลากออมสินพิเศษผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • สามารถเปลี่ยนรหัสที่เครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 

 
 • บุคคลธรรมดา
 • มีอายุครบ  15  ปีบริบูรณ์  
 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ
 • มีสมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
 • หน่วยอายัตบัตร 3 ธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8555 , 0 2614 9555 (24 ชั่วโมง)
 • CALL CENTER  ธนาคารออมสิน  โทร. 1115
 • ธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัตร
**ควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์**