ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

GSB GEN CARD

“บัตรเดบิต ลายการ์ตูน” เป็นผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตที่ทำให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับการใช้จ่ายผ่านบัตร สามารถรูดซื้อสินค้า ถอนเงิน โอนเงิน ชำระสินค้า บริการและใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีผู้ถือบัตรได้
btn-small.png

Poster-Barbie-CS5-edit17-10-59-01-(1).jpg

ALL-TENT-CARD-01.jpg
 

ปมดาวนโหลด.png

สิทธิประโยชน์มากมาย เมื่อสมัครบัตร Barbie GSB  GEN CARD

 • รับส่วนลดเงินสด  100  บาท/ชิ้น เมื่อซื้อสินค้า ARTY Professional ในกลุ่ม 4 H.D. ทุกสาขาทั่วประเทศ

 • รับส่วนลดเงินสด  100  บาท เมื่อซื้อสินค้า BSC Cosmetology ครบ 900 บาท/ใบเสร็จ

 • ฟรี กันคิ้ว และแนะนำเทคนิคการแต่งหน้า ที่ BEAUTY STATION  เมื่อแสดงบัตร  Barbie GSB  GEN CARD

 • รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ SHEENE , BSC PANADDA ,BSC JEAN&JEAN

 • ฟรี Treatment ปรนนิบัติผิว มูลค่า 1,200 บาท ที่ BSC Pure Care เมื่อแสดงบัตร Barbie GSB GEN CARD

 • รับส่วนลด 30  บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 800 บาท/ใบเสร็จ ที่ B2S ทุกสาขา (สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 2560)

 • รับส่วนลด 5% on top เมื่อซื้อสินค้า Barbie จากวังเด็ก ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ EMPORIAM ,PARAGON ,THE MALL ,CENTRAL ,ROBINSON ,BLUPORT เป็นต้น

เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ เป็นไปตามร้านค้าและธนาคารออมสินกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2560 สิ้นสุดวันที่ 14 ก.พ. 2561)


อัตราค่าธรรมเนียม

แรกเข้า 250 บาท
รายปี 250 บาท
ออกบัตรทดแทน 250 บาท


สิทธิประโยชน์ทั่วไป

 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุดต่อวัน 100,000 บาท ณ ร้านค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รับบัตร VISA
 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 200,000 บาท สำหรับการถอนเงิน ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสินและทุกเครื่องทั่วโลก ที่มีเครื่องหมายstepool-(1).jpgvisa-(1).jpgplus-(1).jpg          
 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 200,000 บาท สำหรับการโอนเงินภายในบัตรที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสินและทุกเครื่องที่มีเครื่องหมาย  stepool-(2).jpg
 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 100,000 บาท สำหรับโอนเงินภายในธนาคารออมสิน ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน    
 • ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน 100,000 บาท สำหรับโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ที่เครื่อง ATM ธนาคารออมสินหรือเครื่อง ATM ธนาคารผู้รับโอน
 • ใช้สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เครื่อง ATM  ที่มีเครื่องหมายstepool-(3).jpg           
 • ใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรได้ที่เครื่องฝากเงินของธนาคารออมสินสูงสุด 100ฉบับ/ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝาก ตลอด24 ชม. 
 • ใช้โอนเงินระหว่างบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ใช้งานร่วมกับบัตรของผู้ถือบัตร 
 • ใช้โอนเงินจากบัญชีเผื่อเรียกหรือบัญชีกระแสรายวันที่ใช้งานร่วมกับบัตรไปยังบัญชีธนาคารอื่นได้ ที่เครี่อง ATM ธนาคารออมสิน หรือเครื่อง ATM ธนาคารผู้รับโอน 
 • เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • ฝากเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • ซื้อสลากออมสินพิเศษผ่านเครื่อง ATM ธนาคารออมสิน 
 • สามารถเปลี่ยนรหัสที่เครื่อง ATM ของธนาคารออมสิน ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
 • บุคคลธรรมดา
 • มีอายุครบ  15  ปีบริบูรณ์  
 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • มีสมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
 • หน่วยอายัตบัตร 3 ธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8555 , 0 2614 9555 (24 ชั่วโมง)
 • CALL CENTER  ธนาคารออมสิน  โทร. 1115
 • ธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัตร
**ควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์**