ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผลิตภัณฑ์บัตร

บัตรออมสินเดบิต ชิปการ์ด


บัตรออมสินเดบิต ชิปการ์ด

 

 

อัตราค่าธรรมเนียม
 

บัตร Chip Card ธรรมดา
 
 
กรณีทำบัตรใหม่  - แรกเข้า 100 บาท , รายปี 200 บาท
กรณีลูกค้าเดิมบัตร ATM แถบแม่เหล็ก เปลี่ยนเป็นบัตร Debit Chip Card - แรกเข้า ไม่คิดค่าธรรมเนียม
- รายปี 200 บาท
- เปลี่ยนบัตร 100 บาท (เปลี่ยนประเภทบัตร)

บัตรมีความคุ้มครอง :
 
 
บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์/บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ :
กรณีทำบัตรใหม่
- แรกเข้า 100 บาท , รายปี 999/599 บาท
กรณีลูกค้าเดิม ยังไม่ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมรายปี เปลี่ยนเป็นบัตร Chip Card - แรกเข้า ไม่คิดค่าธรรมเนียม
- รายปี 999/599 บาท
- เปลี่ยนบัตร 100 บาท 
 
เอกสารที่ใช้ : 1.บัตรประชาชน 2.สมุดบัญชีธนาคารออมสิน