ผลิตภัณฑ์บัตร

โปรโมชั่นบัตรเครดิต ธนาคารออมสิน

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม (GSB Premium Credit Card)

ธนาคารออมสินขอต้อนรับท่านสู่โลกแห่งอภิสิทธิ์ของบัตรธนาคารออมสิน  บัตรเครดิตที่ธนาคารได้คัดสรรอภิสิทธิ์ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์แห่งการใช้ชีวิตสมบูรณ์แบบ


วางใจ...ให้ออมสินดูแลทุกการใช้จ่ายของคุณ
       บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านร้านค้าออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินให้คุณเพลิดเพลินกับทุกการใช้จ่ายบนโลกออนไลน์จากร้านโปรดทั่วทุกมุมโลก สะดวกง่ายดายเพียงปลายนิ้ว ปลอดภัย มั่นใจจากการทำรายการผ่านระบบVerified by Visa มาตรฐานสากลจาก VISA

ช้อปปิ้งออนไลน์ แบบง่ายๆ ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
1.เลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าออนไลน์ ที่รับบัตรเครดิตVISA
2. เลือกวิธีการชำระเงิน ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
3. กรอกข้อมูลรายละเอียดของบัตรเครดิตที่ต้องการชำระให้ถูกต้องครบถ้วน
    - ชื่อ นามสกุล ผู้ถือบัตร
    - หมายเลขหน้าบัตรเครดิต จำนวน 16 หลัก
    - วันบัตรหมดอายุ (เดือน/ปี)
    - หมายเลข CVV จำนวน 3 หลัก
    - ข้อมูลอื่นๆ ตามที่ร้านค้าออนไลน์ระบุ
4. กด Request OTP (ถ้ามี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของร้านค้าออนไลน์) เพื่อรับรหัสผ่าน (OTP: One Time Password) โดย OTP ถูกส่งผ่าน SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคารตอนยื่นสมัครบัตรเครดิต หลังจากนั้นให้กรอกเลข OTP ในช่องที่ระบุ
5. กดยืนยันการทำรายการเพื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน


  อัตราค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า - ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมรายปี (ปีถัดไป)
 
- ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี*
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ยกเว้นให้
- ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก 500 บาท

- ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรเสริม 500 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ (ชำรุด/สูญหาย) 200 บาทต่อบัตร
ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาทต่อฉบับ
ค่าธรรมเนียมการขอสำเนาใบบันทึกสินค้า
และบริการ (Sales Slip)
- 100 บาท ต่อครั้ง สำหรับรายการใช้จ่ายภายในประเทศ
- 200 บาท ต่อครั้ง สำหรับรายการใช้จ่ายในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหม่ทดแทนรหัสเดิม 100 บาทต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 99 บาทต่อรอบบัญชีหรือตามที่ถูกเรียกเก็บจากหน่วยงานภายนอก
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน
หมายเหตุการเบิกถอนเงินสดในต่างประเทศ ผู้ถือบัตรอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินระหว่างประเทศ (International Access Fee) ตามอัตราที่ธนาคารในต่างประเทศนั้นกำหนด
  • ช่องทางและค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน
  • ชำระด้วยเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
ยกเว้น
  • ชำระเงินผ่านบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือเช็ค
ของธนาคารออมสิน
ยกเว้น
  • ชำระเงินผ่านบริการออมสิน Internet Banking ของธนาคารออมสิน
ยกเว้น
  • ชำระเงินผ่านบริการออมสิน Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน
ยกเว้น
  • ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน (Direct Debit)
ยกเว้น
  • ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ
- กรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 บาท/รายการ
- ต่างจังหวัด 20 บาท/รายการ
  • ชำระเงินผ่านเทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
  • ชำระเงินผ่านจุดบริการแคชเชียร์เซ็นเพย์ (CenPay) ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ
15 บาท/รายการ
  • ชำระเงินผ่านบิ๊กซี ทุกสาขา ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ
10 บาท/รายการ
ชำระเงินผ่านตู้เติมสบายพลัส   
ไม่เกิน 2,000 บาท/รายการ ไม่เกิน 40,000 บาท/วัน
       
15 บาท/รายการ

*ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีถัดไป เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างน้อย 12 ครั้งต่อปี หรือมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตลอดปี ตั้งแต่ 12,000 บาท