ผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร

การประกันสุขภาพ “ออมสิน สุดคุ้ม”

หมดกังวล เรื่องค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล
เบิกได้ ทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และ ผู้ป่วยนอก (OPD)