ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

การประกันสุขภาพ “ออมสิน สุดคุ้ม”

หมดกังวล เรื่องค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล
เบิกได้ ทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และ ผู้ป่วยนอก (OPD)

 

 • เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้ง ผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก
 • เบิกกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 24,000 บาท / ปี และกรณีผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด 750,000 บาท / ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มอีก สูงสุด 750,000 บาท
 • ซื้อง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องตรวจสุขภาพ รับกรมธรรม์ทันที (เมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัย)
 • มี Care Card ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารักษาโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ วันละ 12.02 บาท
ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์
 • การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระย0ะเวลา 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัย มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 • การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน หลังจากกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นคัร้งแรก เนื้องอก มะเร็ง ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อน ต้อ นิ่ว การตัดทอลซิล หรืออดีนอยด์ เส้นเลือดขอด เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย
 • การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
*โปรดศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์การประกันสุขภาพ “ออมสิน สุดคุ้ม”
 • อายุ 20 – 60 ปี ณ วันเริ่มทำประกันภัยครั้งแรก (สามารถต่อายุกรมธรรม์ได้ถึง 65 ปี)
 • ร่างกายสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 • การรับประกันภัยพิจารณาจากข้อมูลในถ้อยแถลง
 • ซื้อง่ายเพียงกรอกใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อแถลงสุขภาพ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ใบคำขอเอาประกันภัยตามแบบบริษัทฯ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • คุ้มครองผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 60ปี(ต่ออายุไม่เกิน 65ปี)
 • คุ้มครองตามเงื่อนไข  และข้อยกเว้นของกรมธรรม์
 • มีบัตรประกันภัยสุขภาพให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิ์ได้ที่โรงพยาบาลในโครงการทั่วประเทศ
 • เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย เงื่อนไข และความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆจากกรมธรรม์ประกันภัย