ผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร

การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย GSB-HOME CARE

ขยายความคุ้มครองภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยลูกเห็บ
TIP’s Home Services บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง
เบี้ยประกันภัย เริ่มต้น เพียง วันละ 2.50 บาท