ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ประกันภัยรถยนต์ประเภทพิเศษ 2 พลัส & 3 พลัส

"อุ่นใจทุกการเดินทาง ด้วยความคุ้มครองที่เหนือกว่า"

เริ่มต้นเพียง 6,900 บาท
คุ้มครองรถ... คุ้มครองคุณ... คุ้มครองคู่กรณี

 • ยกเว้น! ค่าเสียหายส่วนแรก
 • ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
 • ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์
 • ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • TIP Flash Claim เคลมเร็ว เคลมง่าย ได้ทุกที่
1. ประเภทรถที่รับประกันภัย ได้แก่
 • รถยนต์ส่วนบุคคล (รหัส 110)
 • รถโดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210)
 • รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320)
   (อายุรถไม่เกิน 15 ปี ตามปีจดทะเบียน)
2. ราคารถยนต์ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เลือก


การประกันภัยรถยนต์ประเภทพิเศษ 2 พลัส 3พลัส
 • ใบคำขอเอาประกันภัยตามแบบบริษัทฯ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่
 • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) คุ้มครอง 7 คน, รถโดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) คุ้มครอง 12 คน, รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) คุ้มครอง 3 คน
 • เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆจากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง