ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 Super Save& ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ พ.ร.บ.

วันนี้ คุณสามารถทำประกันภัยรถยนต์.....ได้แล้วที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ รับความคุ้มครองและกรมธรรม์ประกันภัยทันที
  • มั่นใจ ด้วยความคุ้มครองจากบริษัทประกันวินาศภัย   พร้อมทั้งรางวัลยืนยันความเป็นมืออาชีพ จากการเป็น 1 ใน 200 บจ.ชั้นนำจากนิตยสาร Forbes
  • สะดวก รวดเร็ว สามารถรับตารางกรมธรรม์ เพื่อนำไปต่อทะเบียนรถได้ทันที
  • สบายใจ  ด้วยราคา และความคุ้มครองที่คุ้มค่า
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือใบขับขี่
  • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
ความคุ้มครอง
ธนาคารออมสิน
  • รับเฉพาะรถยนต์ที่จดทะบียนส่วนบุคคลเท่านั้น ,ไม่จำกัดอายุรถยนต์
  • เอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารแนะนำ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆจากกรมธรรม์ประกันภัย
  • ธนาคารออมสิน ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยใบอนุญาตเลขที่ ว.00023/2549 เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวก ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท  ทิพยประกันภัย จำกัด ( มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง