วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาห้วยกระเจา

โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาห้วยกระเจา

วงเงินงบประมาณ

675,326.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

675,326.- บาท

วันที่ประกาศ : 25 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content