วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าอาคารเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหนองปลิง

โครงการเช่าอาคารเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหนองปลิง

วงเงินงบประมาณ

995,942.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

995,942.- บาท

วันที่ประกาศ : 29 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content