วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี กระบี่

โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี กระบี่

วงเงินงบประมาณ

6,326,721.20 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,326,721.20 บาท

วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร