วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาโลตัส พิษณุโลก ท่าทอง

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาโลตัส พิษณุโลก ท่าทอง

วงเงินงบประมาณ

7,226,751.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,226,751.- บาท

วันที่ประกาศ : 7 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content