วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

วงเงินงบประมาณ

30,419,708.32 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

30,419,708.32 บาท

วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content