วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน ตรัง

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน ตรัง

วงเงินงบประมาณ

8,538,563.47 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,538,563.47 บาท

วันที่ประกาศ : 5 เม.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content