วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง

วงเงินงบประมาณ

12,772,894.80 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

12,772,894.80 บาท

วันที่ประกาศ : 27 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content