วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน เพื่อเป็นสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 15 ธนาคารออมสินภาค 15

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน เพื่อเป็นสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 15 ธนาคารออมสินภาค 15

วงเงินงบประมาณ

4,562,957.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,562,957.- บาท

วันที่ประกาศ : 26 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content