วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน บุรีรัมย์

โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน บุรีรัมย์

วงเงินงบประมาณ

13,871,105.02 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

13,871,105.02 บาท

วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร