วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > โครงการเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล

โครงการเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล

วงเงินงบประมาณ

601,842.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

601,842.- บาท

วันที่ประกาศ : 14 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content