วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าใช้พร้อมปรับปรุงระบบงานบัญชีออนไลน์ผ่านมือถือ ACMO (Accounting Mobile Application) ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มงบสำรองระหว่างปี2561และค่าโฆษณาปี2562

เช่าใช้พร้อมปรับปรุงระบบงานบัญชีออนไลน์ผ่านมือถือ ACMO (Accounting Mobile Application) ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มงบสำรองระหว่างปี2561และค่าโฆษณาปี2562

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content