วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าใช้บริการ Cloud Services พร้อมอุปกรณ์รองรับระบบเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ระยะเวลา 12 เดือน ระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เช่าใช้บริการ Cloud Services พร้อมอุปกรณ์รองรับระบบเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ระยะเวลา 12 เดือน ระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

วงเงินงบประมาณ

997,100.00

วันที่ประกาศ : 7 พ.ค. 2564
Skip to content