วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าใช้บริการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ จำนวน 1 จุด ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มวัสดุ-อุปกรณ์

เช่าใช้บริการระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ จำนวน 1 จุด ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มวัสดุ-อุปกรณ์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content