วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าเวลาการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ (พร้อมดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าใช้จ่ายออกสลาก

เช่าเวลาการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ (พร้อมดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าใช้จ่ายออกสลาก

วงเงินงบประมาณ

678,000.00

วันที่ประกาศ : 22 ธ.ค. 2563