วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนวิทยะธำรงค์ จังหวัดยโสธร

เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนวิทยะธำรงค์ จังหวัดยโสธร

วงเงินงบประมาณ

1,980,000.-.00

วันที่ประกาศ : 3 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร