วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 121,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 121,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

125,000.00

วันที่ประกาศ : 4 ก.พ. 2565
Skip to content