วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่ารถยนต์ตู้รับรอง จำนวน 12 คัน ระยะเวลา 5 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่ายานพาหนะ

เช่ารถยนต์ตู้รับรอง จำนวน 12 คัน ระยะเวลา 5 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเช่ายานพาหนะ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content