วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “เช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 82 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) เนื่องจาก ฝ่ายบริหารศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs แจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการเช่าและวงเงินงบประมาณ ตามหนังสือที่ บศ.436/2561 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2561 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย.61”

“เช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 82 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) เนื่องจาก ฝ่ายบริหารศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs แจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการเช่าและวงเงินงบประมาณ ตามหนังสือที่ บศ.436/2561 ลงวันที่ 20 มิ.ย.2561 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย.61”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content