วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่ในอาคารราชพัสดุ เพื่อเป็นสำนักงานหน่วยให้บริการกรงปีนัง ธนาคารออมสินสาขาผังเมือง ๔

เช่าพื้นที่ในอาคารราชพัสดุ เพื่อเป็นสำนักงานหน่วยให้บริการกรงปีนัง ธนาคารออมสินสาขาผังเมือง ๔

วงเงินงบประมาณ

250,075.-.00

วันที่ประกาศ : 17 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร