วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศซื้อ / ขายที่ดิน > ประกาศราคากลาง > เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสิน สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 8

เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานธนาคารออมสิน สำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย 8

วงเงินงบประมาณ

3,651,885.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,651,885.00

วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content