วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง และเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาสาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง

เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง และเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาสาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง

วงเงินงบประมาณ

6,779,785.13

วันที่ประกาศ : 21 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร