วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กโทรนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 2 แห่ง ณ 7-11 สาขา มหาชนะชัย และ ปตท.วารีราชเดช โดยวิธีตกลงราคา โดยวิธีตกลงราคา

เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กโทรนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 2 แห่ง ณ 7-11 สาขา มหาชนะชัย และ ปตท.วารีราชเดช โดยวิธีตกลงราคา โดยวิธีตกลงราคา

วงเงินงบประมาณ

763,980.00

วันที่ประกาศ : 9 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร