วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > “เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 2 แห่ง (1.) 7-11 สาขาสุขประยูร (2.) 7-11 สาขาหอนาฬิกาท่าใหม่ โดยวิธีตกลงราคา”

“เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 2 แห่ง (1.) 7-11 สาขาสุขประยูร (2.) 7-11 สาขาหอนาฬิกาท่าใหม่ โดยวิธีตกลงราคา”

วงเงินงบประมาณ

763,980.00

วันที่ประกาศ : 3 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร