วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่ธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เช่าพื้นที่ธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วงเงินงบประมาณ

4,896,089.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,896,089.00

วันที่ประกาศ : 14 ม.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content