วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าพื้นที่ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา

เช่าพื้นที่ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี ฉะเชิงเทรา

วงเงินงบประมาณ

838,299.94

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

838,299.94

วันที่ประกาศ : 28 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content