วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > เช่าบริการจองคิวออนไลน์ ผ่าน Queue Application และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งาน Queue Application

เช่าบริการจองคิวออนไลน์ ผ่าน Queue Application และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์คิว ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งาน Queue Application

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content