วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถลูกค้าและผู้มาติดต่อธุรกิจธนาคาร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่จอดรถลูกค้าและผู้มาติดต่อธุรกิจธนาคาร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

วงเงินงบประมาณ

4,484,485.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,484,485.00

วันที่ประกาศ : 9 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content