วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > เช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลำปาง

เช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลำปาง

วงเงินงบประมาณ

611,083.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

611,083.00

วันที่ประกาศ : 2 ก.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content