วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > วางสื่อโฆษณาประชาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณืธนาคารบริเวณขบวนรถไฟฟ้า City Train แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์

วางสื่อโฆษณาประชาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณืธนาคารบริเวณขบวนรถไฟฟ้า City Train แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจภาพลักษณ์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content