วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ > ยกเลิกโครงการ เรื่อง ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น PLQ-20 จำนวน 7,000 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก

ยกเลิกโครงการ เรื่อง ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น PLQ-20 จำนวน 7,000 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

3,409,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,409,000.00

วันที่ประกาศ : 3 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content