วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

24,786,000.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร