วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกณณืประกอบภายนอกเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) นอกสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกณณืประกอบภายนอกเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) นอกสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

19,740,000.00

วันที่ประกาศ : 3 ส.ค. 2563