วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR เรื่อง ซื้อเครื่อง UPS ขนาด 200 KVA สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์อาคาร 4 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR เรื่อง ซื้อเครื่อง UPS ขนาด 200 KVA สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์อาคาร 4 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

19,265,700.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

19,260,000.00

วันที่ประกาศ : 31 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content