วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาบริการ Internal Threat Hunting ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาบริการ Internal Threat Hunting ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

21,600,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

21,510,000.00

วันที่ประกาศ : 8 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content