วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่าง TOR งานจ้างพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน จำนวน 3 ประเภท โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศร่าง TOR งานจ้างพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน จำนวน 3 ประเภท โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

8,508,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,508,000.00

วันที่ประกาศ : 11 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content