วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศร่าง TOR > ประกาศร่างขอบเขตงาน งานจ้างพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองติดตามหนี้ (Collection Scoring) สำหรับการบริหารการจัดเก็บและติดตามหนี้

ประกาศร่างขอบเขตงาน งานจ้างพัฒนาและติดตั้งใช้งานแบบจำลองติดตามหนี้ (Collection Scoring) สำหรับการบริหารการจัดเก็บและติดตามหนี้

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content