วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่้อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ธนาคารออมสิน สำนักราชดำเนิน ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง เรื่้อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ธนาคารออมสิน สำนักราชดำเนิน ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

วงเงินงบประมาณ

693,360.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

600,000.00

วันที่ประกาศ : 2 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content