วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าใช้ระบบเพื่อส่งข้อความ (SMS) ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารแบบคงที่ไม่กำจัดปริมาณ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง เรื่อง เช่าใช้ระบบเพื่อส่งข้อความ (SMS) ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารแบบคงที่ไม่กำจัดปริมาณ โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content