วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ชนิด LED ขาวดำ ยี่ห้อ OKI รุ่น ES4132 แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ “

“ประกาศราคากลาง เรื่อง ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ชนิด LED ขาวดำ ยี่ห้อ OKI รุ่น ES4132 แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content