วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างบริการวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

1,320,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,320,000.00

วันที่ประกาศ : 15 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content